Pinyon Pines

Pinyon Pines below Stevenson Peak, on the slopes towards The Potrero, Laguna Mountains, San Diego County, California. August 2016.

Pinyon Pines below Stevenson Peak, on the slopes towards The Potrero, Laguna Mountains, San Diego County, California. August 2016.

Leave a Reply