Pinyon Pine

Pinyon Pine near Stevenson Peak, Laguna Mountains, San Diego County, California. August 2016.

Pinyon Pine near Stevenson Peak, Laguna Mountains, San Diego County, California. August 2016.

Leave a Reply